Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
  
 
   
 
ตารางเรียน
วันแม่แห่งชาติ
 

 
   
 
ผลิตสื่อสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 
 
   
 
:: e-Learning ::
 

การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต

e-Learning การเรียนการสอนบนอินเตอร์เน็ต  "การเรียนการสอนในปัจจุบันกำลังก้าวเข้าสู่การเรียนแบบe-Learning" เป็นการเรียนที่อาศัยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการติดต่อระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ผู้เรียนสามารถเรียนจากที่ไหนหรือเมื่อไหร่ก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดในด้าน ของสถานที่และเวลา ซึ่งองค์ประกอบของการเรียนการสอน ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องประกอบด้วย?ซอฟท์แวร์ บริหารจัดการการเรียนการสอนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ที่จะใช้เป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนการสอน?เนื้อหาวิชาที่อยู่ในรูปแบบดิจิตอล(DigitalContent) สามารถส่งผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ ไม่ว่าจะเป็นIntranet Extranet และ Internet

 
   
 
 
เครือข่ายการศึกษา
 
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม : 2017

  อา

  จ

  อ

  พ

  พฤ

  ศ

  ส

    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
 

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220