Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน edutoday
 
ค้นหารหัสผ่าน

รหัสสอบ Placement Test คลิกที่นี่

รหัสสอบ Placement Test(อาจารย์และเจ้าหน้าที่) คลิกที่นี่
 

 
เมนูหลัก
    ระเบียบการใช้งานศูนย์ ฯ
    ระเบียบของศูนย์ ฯ
    ปัญหาการเข้าใช้บทเรียน
    คู่มือดิจิตอล
    แก้ปัญหาการใช้งานเวป
    ตรวจสอบลงทะเบียนชุดวิชา
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ตรวจสอบข้อมูล MIS
    บทความวิชาการ
    ขั้นตอนค้นหา รหัสผ่าน e-Learning Account
 
ตารางห้องคอมพิวเตอร์ ITDS

ตารางใช้ห้องคอม จันทร์-ศุกร์,
เสาร์-อาทิตย์

อัตราค่าบริการห้องคอมพิวเตอร์
 
แผนผังศูนย์ ITDS
    
วันวิสาขบูชา
 

   วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ(ขึ้น 15 ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์

   เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ ซึ่งนับวันขึ้นแรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็นหลักในการกำหนดวัน เดือน และปีซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวัน เดือน และปีทางสุริยคติ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปัจจุบัน

   แต่ความอัศจรรย์ดังกล่าว ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวล

   วันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน

 
   
 
PNRU gone Google
 
 
   
 
ประกาศ
 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกำหนดให้มี
การสอบระบบ Pool เทอม 3/2557 
ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม  2558
ศูนย์ ITDS งดการให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ ITDS
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไปจนกว่าการสอบจะเสร็จสิ้นลง
และในช่วงระว่างการสอบปลายภาค เว็บไซต์ www.edutoday.in.th
จะสามารถใช้งานได้เฉพาะการสอบปลายภาคเท่านั้น
แจ้งมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก
 
 
   
 
แนวปฏิบัติในการสอบปลายภาคระบบพูล
 
 
   
 
รับ e-Leaning Account
 
 
   
 
ผลิตสื่อสำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 
 
   
 
 
เครือข่ายการศึกษา
 
QR Code
 

แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป

Copy right(c)2002
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Information Technology Development and Service Center
Phranakhon Rajabhat University

Power by : Integrated Intelligent Engine
Support Window XP SP2