:: การแก้ปัญหาการ login เข้าใช้งานเว็บไซต์ www.edutoday.in.th ::

1. ปัญหา Version ของ Internet Explorer ควรใช้เป็น Version 6 โดยดูได้จาก

 

 

 

2. ปัญหาการ Option ในการทำงาน ของ Internet Explorer

  • เมื่อแสดงหน้าต่าง Internet Options แล้ว คลิ๊กที่ Tab Security
  • แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Delete Cookies

  • คลิ๊กปุ่ม OK

  • คลิ๊กที่ Tab Security
  • แล้วคลิ๊กที่ปุ่ม Default Level

 

 

  • แล้วคลิ๊กที่ Tab Privacy
  • ในส่วนของ Setting ใช้เมาส์เลื่อนให้อยู่ในส่วนของ Medium
  • คลิ๊ก OK

3. ปัญหาเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการใช้งาน โดยดูเวลาที่มุมล่างด้านขวามือของจอคอมพิวเตอร์ ควรตั้งเวลาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใกล้เคียงเวลาในปัจจุบัน ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดย

  • ดับเบิ้ลคลิ๊กที่บริเวณนาฬิกาที่มุมล่างด้านขวามือของจอคอมพิวเตอร์
  • คลิ๊กเลือกที่ Tab Time Zone

  • เลือก (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta จาก Options Menu

  • ทำการแก้เวลาโดยคลิ๊กที่ช่องแสดงเวลา

  • คลิ๊กปุ่ม Apply และ OK