ประกาศ
 
 
Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
  
 
   
 
ตารางเรียน
 
วิดิทัศน์บรรยายการสอน วิชาวิถีโลก โครงงานจิตสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก/สังคม/ชีวิตชุมชน มาแล้วจ้า

วิดิทัศน์บรรยายการสอน ตอนที่ 5 โครงงานจิตสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก/สังคม/ชีวิตชุมชน

เรื่อง วิธีการเขียน โครงงานจิตสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก/สังคม/ชีวิตชุมชน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ? 11.00 น.

โดย .....อ.ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ อ.ภาวินี มีผดุง อ.ปฐมชนก ศิริพัชระ

นักศึกษาท่านใดสนใจ รับชมได้ในรายวิชาวิถีโลก และ Digital Library

 

ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDSC) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เลขที่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220