ประกาศ
 
 
Select language
 
 
ห้องเรียน
Username
Password
 
 
ค้นหารหัสผ่าน
 
  
 
 
 
   
 
ตารางเรียน
 
HELP & SUPPORT
 
เมนูหลัก
    ระเบียบการใช้งานศูนย์ ฯ
    ระเบียบของศูนย์ ฯ
    ปัญหาการเข้าใช้บทเรียน
    คู่มือดิจิตอล
    แก้ปัญหาการใช้งานเวป
    ข่าวประชาสัมพันธ์
    ตรวจสอบข้อมูล MIS
    บทความวิชาการ
 
วิดิทัศน์บรรยายการสอน วิชาวิถีโลก โครงงานจิตสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก/สังคม/ชีวิตชุมชน มาแล้วจ้า

วิดิทัศน์บรรยายการสอน ตอนที่ 5 โครงงานจิตสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก/สังคม/ชีวิตชุมชน

เรื่อง วิธีการเขียน โครงงานจิตสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก/สังคม/ชีวิตชุมชน

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 เวลา 08.30 น. ? 11.00 น.

โดย .....อ.ละออทอง อัมรินทร์รัตน์ อ.ภาวินี มีผดุง อ.ปฐมชนก ศิริพัชระ

นักศึกษาท่านใดสนใจ รับชมได้ในรายวิชาวิถีโลก และ Digital Library

 

แนะนำ : แสดงผลที่ 1024x768 ด้วย Internet Explorer 5.5 ขึ้นไป

Copy right(c)2002
ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
Information Technology Development and Service Center
Phranakhon Rajabhat University

Power by : Integrated Intelligent Engine
Support Window XP SP2